O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Adam Pietras

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1472


O KANCELARII

Obsługa prawna, doradztwo prawne i gospodarcze – gwarancja wnikliwego rozpoznania Twych potrzeb.

Prowadzenie spraw z zakresu przyłączania do sieci, w tym przyłączania OZE (wiatrowe, fotowoltaika, biogaz i biomasa), zawieranie umów dystrybucyjnych, negocjacje.

Obsługa transakcji, windykacja wierzytelności.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Negocjacje i mediacje
  • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
  • Prawo cywilne
  • Prawo energetyczne
  • Prawo spółek handlowych
  • Zamówienia publiczne

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

  • Lublin

DANE TELEADRESOWE

Telefon: 609908712
E-mail: adampietras@kancelarie.net