O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Agnieszka Pożarowszczyk

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2030


O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Pożarowszczyk świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz stowarzyszeń i fundacji. Przedmiotem działalności Kancelarii jest zarówno reprezentacja Klientów na etapie przedsądowym, jak również przed Sądem i w postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto Kancelaria oferuje sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych, wniosków o ogłoszenie upadłości oraz szeroko pojęte doradztwo prawne. Kancelarię cechuje elastyczność oraz zaangażowanie w sprawy powierzane Kancelarii, tak by świadczona pomoc była zgodna z Państwa oczekiwaniami i na jak najwyższym poziomie. W zależności od charakteru sprawy i dyspozycyjności Klientów istnieje możliwość umówienia spotkania w miejscu wskazanym przez Klienta.

Radca prawny Agnieszka Pożarowszczyk poza posiadanymi uprawnieniami radcy prawnego, posiada również licencję doradcy restrukturyzacyjnego.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Prawo cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

  • powiat lubartowski
  • powiat lubelski, Lublin
  • powiat radzyński

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul.Ariańska 6
21-150 Kock
Telefon: 881 539 677
E-mail: kancelaria@ap-radcaprawny.pl