O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Anna Grodecka-Szmulik

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1267


O KANCELARII

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO poleca swoje usługi w zakresie:

  1. Dochodzenia odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, placówek służby zdrowia, pracodawców, zarządców dróg, obiektów, terenów oraz od innych podmiotów odpowiedzialnych. Kancelaria zapewnia fachową obsługę prawną na każdym etapie postępowania. W ramach świadczonych usług udziela porad prawnych, sporządza pisma zawierające zgłoszenie i sprecyzowanie roszczeń, reprezentuje osoby poszkodowane w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem, bądź innym podmiotem odpowiedzialnym. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.
  2. Reprezentacji w sporach sadowych z zakresu prawa cywilnego ( w szerokim zakresie ) oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
  3. Doradztwa prawnego oraz obsługi prawnej z zakresu prawa cywilnego.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Prawo cywilne
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

  • powiat kraśnicki
  • powiat lubartowski
  • powiat lubelski
  • Lublin
  • powiat zamojski

DANE TELEADRESOWE

Adres: Graniczna 4/6
20-010 Lublin
Telefon: 603 752 040
E-mail: kancelaria.r.pr@onet.pl