O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Dawid Skrzypczyk

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2296


O KANCELARII

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej przede wszystkim na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, oferując w szczególności usługi z zakresu reprezentacji procesowej przed sądami oraz organami administracji publicznej, sporządzania projektów umów, pism procesowych i pozaprocesowych, a także udzielania porad prawnych.

Usługi świadczone są głównie w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, karnego i gospodarczego.

Kancelaria pomaga Klientom również poprzez świadczenie pomocy prawnej przy windykacji należności oraz w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, zwłaszcza z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, w rolnictwie, jak też tzw. błędu w sztuce medycznej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Kancelarii prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub via e-mail w celu umówienia spotkania.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumenta
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat bialski
 • Biała Podlaska
 • powiat lubartowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat radzyński

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Skromna 3
20-704 Lublin
Telefon: 606 305 991
E-mail: dsradca@gmail.com