O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Joanna Kondraciuk

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2139


O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Kondraciuk świadczy kompleksowe usługi pomocy prawnej z zakresu:

 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa karnego,
 • prawa pracy,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa upadłościowego
 • prawa restrukturyzacyjnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa budowlanego,
 • prawa telekomunikacyjnego,
 • prawa ochrony danych osobowych

na rzecz:

 • każdej osoby fizycznej poszukującej pomocy prawnej, w tym przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz w formie spółek cywilnych,
 • spółek prawa handlowego,
 • stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji

polegające w szczególności na:

 • udzielaniu bieżących porad w formie ustnych konsultacji prawnych,
 • sporządzaniu pisemnych opinii prawnych,
 • prowadzeniu negocjacji i mediacji,
 • sporządzaniu oraz opiniowaniu umów,
 • sporządzaniu pism procesowych, pism w postępowaniu administracyjnym i innych;
 • zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym na terenie całego kraju,
 • zastępstwie prawnym przed organami administracji publicznej na terenie całego kraju,
 • przygotowywaniu przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • prowadzeniu i nadzorowaniu przebiegu postępowań windykacyjnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Kondraciuk świadczy usługi prawne co do zasady na terenie Sokołowa Podlaskiego, Siedlec, Węgrowa, Drohiczyna oraz Łukowa, jednakże świadczenie kompleksowych usług pomocy prawnej jest możliwe na rzecz wszystkich podmiotów zamieszkałych na terenie całego kraju oraz za granicą.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat bialski
 • Biała Podlaska
 • powiat łosicki
 • powiat radzyński

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Makowa 24
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 50A
08 – 110 Siedlce (D.H. ATOL, II piętro)
Telefon: 509 412 639
E-mail: joannakondraciuk@kancelarie.net