O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Joanna Zalewska

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB/CH/163


O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Zalewska świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podejmując się rozwiązania konkretnych spraw staramy się być jak najbliżej Klienta, jego problemu oraz potrzeb. Do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy indywidualnie. Wartości, które przyświecają nam na co dzień, to przejrzystość, rzetelność i poufność. W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki zawodowej.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie umów, opinii prawnych, pism procesowych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo karne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat chełmski
 • Chełm
 • powiat krasnostawski
 • powiat lubelski
 • powiat łęczyński
 • powiat zamojski

DANE TELEADRESOWE

Adres: Al. Armii Krajowej 9/10
22-100 Chełm
Telefon: 535 337 640
E-mail: joannazalewska@kancelarie.net