O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Katarzyna Baranowska

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2098


O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Baranowska świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Kancelaria oferuje w szczególności usługi z zakresu reprezentacji procesowej przed sądami oraz organami administracji publicznej, sporządzania pism procesowych i pozaprocesowych, projektów umów oraz udzielania porad prawnych.

Kancelaria oferuje pomoc prawną – obronę, reprezentowanie interesów oraz doradztwo w następujących rodzajach spraw:

Prawo cywilne

 • powództwa o zapłatę,
 • Powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • powództwa i wnioski z zakresu prawa rzeczowego (postępowanie wieczystoksięgowe, zasiedzenie, posiadanie, droga konieczna i inne służebności)
 • reprezentowanie interesów stron w postępowaniu spadkowym (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • postępowanie egzekucyjne (wszczęcie egzekucji, skarga na czynność komornika,powództwa przeciwegzekucyjne)
 • sporządzanie projektów umów

Prawo rodzinne

 • powództwa o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • powództwa o alimenty (w tym: podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego)
 • sprawy o rozwód i separację
 • zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku

Prawo pracy

 • powództwa o zapłatę wszelkich roszczeń ze stosunku pracy
 • powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • powództwa o przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • sprzeciwy od kary porządkowej
 • sprawy o mobbing

Prawo medyczne

 • dochodzenie odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku błędu lekarskiego
 • dochodzenie odszkodowań przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie interesów stron w postępowaniu przed organem administracji publicznej
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Kancelarię charakteryzuje indywidualne podeście do każdego Klienta oraz pełne zaangażowanie przy świadczeniu pomocy prawnej. Kancelaria dba o dobry i stały kontakt z Klientem, na bieżąco informując go o przebiegu postępowania.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Kancelarii prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat łęczyński
 • powiat opolski
 • powiat puławski
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Koralowa 10/1
20-583 Lublin
Telefon: 667 264 841
E-mail: katarzyna.baranowska@o2.pl