O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Katarzyna Grandus

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2125


O KANCELARII

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Usługi oferowane przez Kancelarię polegają w szczególności na udzielaniu porad prawnych w formie ustnych konsultacji, sporządzaniu opinii prawnych, prowadzeniu negocjacji i mediacji, sporządzaniu i opiniowaniu umów, sporządzaniu pism procesowych, zastępstwie procesowym przez sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym, zastępstwie prawnym przed organami administracji publicznej.

W zakres świadczonych usług wchodzą przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego (roszczenia z umów, spadki, odszkodowania), prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, separacje, alimenty), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa administracyjnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na obszarze całego województwa lubelskiego.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

Terminy i godziny spotkań umawiane są telefonicznie.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat biłgorajski
 • powiat krasnostawski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat świdnicki
 • powiat zamojski

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Racławicka 6B
21-040 Świdnik
Telefon: 733 130 581
E-mail: grandus@onet.pl