O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Katarzyna Lalak

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2151


O KANCELARII

Kancelaria świadczy doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych zarówno na etapie przedsądowym jak i w ramach toczącego się postępowania sądowego. Zakres usług obejmuje m. in. udzielanie porad prawnych, przygotowywanie opinii prawnych, projektów umów i pism oraz reprezentowanie klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Praktyka kancelarii koncentruje się głównie wokół prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy, prawa spółek handlowych, ochrony dóbr osobistych, umów i odszkodowań.

Zapraszam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu przedstawienia swojej sprawy i umówienia spotkania.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat kraśnicki
 • powiat lubartowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat łęczyński
 • powiat puławski

DANE TELEADRESOWE

Adres: Tomaszowice-Kolonia 30 D
21-008 Tomaszowice
Telefon: 693-167-823
E-mail: katarzynalalakpoczta@gmail.com