O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Łukasz Pakoś

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2281


O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Pakoś zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Świadczona pomoc prawna obejmuje zarówno reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także urzędami, jak również udzielanie porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych, pomoc w windykacji wierzytelności, sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych. Zajmuje się także prowadzeniem w imieniu klientów negocjacji w sprawach cywilnych i gospodarczych.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat kraśnicki
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat opolski
 • powiat puławski
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Władysława Kunickiego 46
20-412 Lublin
Telefon: 881507519
E-mail: lukasz_pakos@o2.pl