O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Małgorzata Dąbek

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB/Z/211


O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego radca prawny Małgorzata Dąbek świadczy wszechstronne usługi prawne na rzecz przedsiębiorców: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, jak i klientów indywidualnych. Nadto zajmujemy się sprawami odszkodowawczymi – dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień, rent, zwrotu kosztów, w tym odszkodowań w związku z wypadkami drogowymi (szkody komunikacyjne), odszkodowań z tytułu błędów w sztuce lekarskiej (szkody medyczne) oraz odszkodowań z tytułu innych zdarzeń objętych ubezpieczeniami majątkowymi, w tym negocjacje przedsądowe z firmami ubezpieczeniowymi, windykacją należności, sprawami o zapłatę, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o ochronę dóbr osobistych, o prawa autorskie i pokrewne, własności intelektualnej, dochodzenie należności z umów, sprawy spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, nieważność testamentu, niegodność dziedziczenia, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, służebności, o naruszenie posiadania.

Prowadzimy sprawy Naszych klientów na terenie całego kraju. Posiadamy stałe oddziały w Hrubieszowie i Lublinie.

Zespół Kancelarii tworzą specjaliści z: zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, odszkodowawczego, księgowości i kadr, funduszy europejskich, zamówień publicznych, windykacji należności.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat hrubieszowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat świdnicki
 • powiat zamojski
 • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Rynek 36
22-500 Hrubieszów
Telefon: 605 085 714
E-mail: m.dabek.kancelaria@gmail.com