O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Małgorzata Misiuda

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2160


O KANCELARII

Usługi kancelarii obejmują przede wszystkim reprezentowanie podmiotów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, komornikami w postępowaniu egzekucyjnym a także organami administracyjnymi, organami ścigania oraz policja. Zakres usług obejmuje również doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych i projektów umów.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Negocjacje i mediacje
  • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo karne

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

  • powiat lubelski
  • Lublin

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Ignacego Czumy 36/1
20-153 Lublin
Telefon: 506 009 663
E-mail: misiuda.kancelariaradcy@gmail.com