O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Marcin Szewczak

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2075


O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego dr hab. Marcin Szewczak specjalizuje się w szczególności w świadczeniu usług z zakresu prawa rolnego i samorządowego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, klientów indywidualnych, przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń oraz innych podmiotów.

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rolnictwa w szczególności w:

 • pozyskiwaniu funduszy unijnych na rzecz rozwoju gospodarstwa rolnego,
 • reprezentowaniu przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, izbami rolniczymi,
 • szkodami łowieckimi,
 • umowy dzierżawy, zabezpieczanie roszczeń, grupy producentów rolnych, umowy kontraktacyjne, umowy odszkodowawcze, umowy z zakresu odnawialnych źródeł energii,
 • stała obsługa prawna rolników indywidualnych i spółek rolnych.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje: porady prawne, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz reprezentowanie Klientów przed sądami i urzędami.

Kancelaria świadczy też usługi szkoleniowe dla klientów indywidualnych i grupowych.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo rolne

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat krasnostawski
 • powiat lubelski
 • Lublin

DANE TELEADRESOWE

Adres: Lipniak 6M/1
20-050 Lublin
Telefon: 604 434 746
E-mail: szewczak.radcaprawny@gmail.com