O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Marzena Słowińska – Nowak

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2164


O KANCELARII

Podstawowym celem działalności Kancelarii jest zapewnienie klientom kompleksowej pomocy prawnej przy wykorzystaniu stale poszerzanej wiedzy prawniczej, nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz bogatego doświadczenia zawodowego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz i zlecenie przedsiębiorców jak również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Kancelaria oferuje współpracę zarówno w formie stałej jak i doraźnej obsługi prawnej, również za pomocą środków umożliwiających komunikowanie się na odległość.

Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Słowińska – Nowak proponuje swoim klientom obsługę prawną obejmującą udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie umów nazwanych jak i nienazwanych w szczególności kontraktów handlowych, umów spółek, umów inwestycyjnych, opinii i ekspertyz prawnych, prowadzenie postępowań sądowych, w tym zakresie odszkodowań, sporządzanie wszelkich pism procesowych [pozwów, odpowiedzi na pozew, środków odwoławczych, środków zaskarżenia],a także prowadzenie postępowań egzekucyjnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Oferowana obsługa prawna obejmuje szeroki zakres czynności w zakresie prawa handlowego i korporacyjnego, w tym w szczególności sporządzanie aktów wewnętrznych w szczególności uchwał, zarządzeń, regulaminów działania, a także prowadzenie postępowań rejestrowych począwszy od zakładania spółek poprzez rejestrację ich zmian, a także wykreślanie podmiotów z właściwego rejestru.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat kraśnicki
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat opolski
 • powiat puławski
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Młynki 56
24-320 Poniatowa
Telefon: 500 361 588
E-mail: marzenanowak@kancelarie.net