O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Marzena Świstak

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1826


O KANCELARII

Celem prowadzonej Kancelarii jest zapewnienie profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej, z uwzględnieniem takich cech jak: kompleksowość świadczonych usług na najwyższym poziomie, osiągnięcie najlepszego rezultatu, zapewnienie pełnej satysfakcji Klienta. Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom i klientom indywidualnym – zarówno na etapie przedsądowym, jak i w ramach toczących się postępowań przez organami, sądami powszechnymi i administracyjnymi. Kancelaria zapewnia także obsługę obejmującą opiniowanie różnego rodzaju umów i aktów wewnętrznych, takich jak regulaminy, statuty itp., w tym także wsparcie w czasie prowadzonych negocjacji, spotkań eksperckich, czy też postępowań kontrolnych.

Radca prawny dr Marzena Świstak jest również pracownikiem naukowo- dydaktycznym zatrudnionym w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa Instytutu Administracji i Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi także zajęcia dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie oraz zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Jest stypendystką wielu międzynarodowych programów badawczych (m. in. ERASMUS na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, visiting doctoral student na Wydziale Prawa, Alma Mater Studiorum Uniwersytet w Bolonii we Włoszech, stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Republiki Włoskiej). Ponadto, jest członkiem założycielem i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica w Lublinie, członkiem Europejskiego Instytutu Prawa z siedzibą w Wiedniu w Austrii oraz ekspertem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Pani mec. Marzena Świstak jest uczestniczką i prelegentką wielu ogólnopolskich i zagranicznych konferencji naukowych oraz autorką artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach poświęconych tematyce prawa publicznego i prywatnego.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumenta
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Zamówienia publiczne

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat kraśnicki
 • powiat lubartowski
 • Lublin
 • powiat łęczyński
 • powiat opolski
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Młodej Polski 10/3
20-863 Lublin
Telefon: +48 695 951 066
E-mail: mswistak.kancelaria@wp.pl