O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Natalia Stanek

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB/Z/177


O KANCELARII

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Po ukończeniu studiów prawniczych odbyłam aplikację sędziowską i radcowską.
Działalność prawniczą prowadzę od 2005 r. Stale wykonuję obsługę prawną przedsiębiorców. Świadczę również pomoc prawną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby poszukujące pomocy prawnej mogą uzyskać w mojej Kancelarii wsparcie w postaci sporządzania pism procesowych, przygotowywania opinii, projektów umów, a także reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych. Zajmuję się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego i spadkowego, a także z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, handlowego, administracyjnego, w tym prawa budowlanego. Wiem, że Klient ceni możliwość kontaktu ze swoim prawnikiem. Korzystając z nowoczesnych środków komunikacji dbam więc o to, aby moi klienci byli na bieżąco zorientowani w tym, co dzieje się w ich sprawach.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumenta
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo własności intelektualnej

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat kraśnicki
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat świdnicki
 • powiat zamojski
 • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 51/5
20-076 Lublin
Telefon: 695 421 109
E-mail:
nstanek.kancelaria@gmail.com