O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Patrycja Gąsik-Dzimira

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2117


O KANCELARII

Doradzamy startupom, spółkom z branży technologicznej, IT i usługowej. Z sukcesami dochodzimy wierzytelności na drodze sądowej, wspieramy w sporach z bankami i funduszami sekurytyzacyjnymi, prowadzimy postępowania egzekucyjne.

Patrycja Gąsik-Dzimira – radca prawny, MBA.
Więcej informacji: http://pl.linkedin.com/in/patrycjagd


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
  • Prawo cywilne
  • Prawo finansowe i bankowe
  • Prawo spółek handlowych
  • Prawo własności intelektualnej

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

  • powiat lubelski
  • Lublin

DANE TELEADRESOWE

Adres: Willowa 1 lok. 1
20-819 Lublin
Telefon: 505 307 330
E-mail: biuro@onelaw.pl