O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Patrycja Jankowska

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2738


O KANCELARII

r.pr. Patrycja Jankowska zajmuje się świadczeniem profesjonalnej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Udzielana pomoc prawna obejmuje w szczególności pomoc na etapie przedprocesowym, w trakcie postępowania sądowego, jak i po jego zakończeniu, m.in. na etapie postępowania egzekucyjnego. Świadczona pomoc prawna to przede wszystkim udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, reprezentacja przed sądami, organami administracji, instytucjami finansowymi oraz innymi podmiotami.

Świadczona pomoc prawna udzielana jest w zakresie szeroko rozumianego:

 • prawa cywilnego (w tym, m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego oraz w sprawach o zapłatę, w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę, w sprawach o zasiedzenie i wydanie nieruchomości, o ustalenie stosunku prawnego lub prawa, w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych),
 • prawa karnego, prawa karno-skarbowego, prawa wykroczeń,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa upadłościowego i naprawczego

Uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem e-mail celem ustalenia terminu spotkania. Pomoc prawna może być świadczona w sposób najbardziej dogodny dla klienta, w siedzibie Kancelarii bądź innym wybranym miejscu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo karne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo spółek handlowych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat chełmski
 • powiat kraśnicki
 • powiat lubelski
 • powiat radzyński
 • powiat świdnicki
 • powiat zamojski

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Dunikowskiego 15
20-425 Lublin
Telefon: 723 886 496
E-mail: jankowska.radca@gmail.com