O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Przemysław Bełżek

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB/Z/256


O KANCELARII

Jako radca prawny zajmuję się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców oraz jednostek administracji publicznej. Studia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie odbyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Jestem także mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Zamościu oraz listę mediatorów fundacji „Znam prawo” przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Usługi mojej Kancelarii obejmują stałą obsługę prawną, reprezentację procesową przed sądami i organami administracji publicznej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych, opracowywanie projektów umów, prowadzenie mediacji, a także reprezentacja w toku mediacji i negocjacji.

W obszarze moich szczególnych zainteresowań znajdują się sprawy rodzinne (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi) oraz prawo umów (zwłaszcza umowy o roboty budowlane i umowy najmu). Prowadzę także inne sprawy z zakresu prawa cywilnego (w tym sprawy odszkodowawcze, dochodzenie należności oraz ochrona przed egzekucją) oraz sprawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Od wielu lat mam prowadzę także obsługę prawną jednostek jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zawodzie radcy prawnego zdobyte podczas reprezentacji moich Klientów przed sądami i organami administracji, a także podczas stałej obsługi prawnej Jednostek Samorządu Terytorialnego, jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa i podmiotów gospodarczych (w tym spółek kapitałowych).

Udzielając porad prawnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zdobyłem także doświadczenie w pomocy osobom znajdującym się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności doświadczających przemocy domowej i pozostających w silnych konfliktach rodzinnych. Zdobyta w OIK wiedza jest szczególnie cenna w mojej prywatnej praktyce podczas reprezentacji klientów w sprawach rozwodowych i innych sprawa rodzinnych.

Do każdej sprawy podchodzę profesjonalnie i z zaangażowaniem. Ważne jest dla mnie indywidualne podejście do Klienta w celu uzyskania jak najlepszego rezultatu prowadzonej sprawy.

Klientów zainteresowanych skorzystaniem z usług Kancelarii proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem internetu (WhatsApp, Messenger, poczta elektroniczna) celem ustalenia terminu spotkania.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat biłgorajski
 • powiat janowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat zamojski
 • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres:
ul. Lubelska 7 lok. 13 b
23-400 Biłgoraj
Telefon: 669 418 111
E-mail: belzekp@gmail.com