O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Przemysław Matysiak

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB/CH/161


O KANCELARII

Kancelaria prowadzi obsługę osób fizycznych i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię obejmuje reprezentację osób fizycznych i przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej, sporządzanie i przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych. Wszelkie czynności podejmowane w ramach działalności kancelarii, mają na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz są wykonywane.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo karne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat chełmski
 • Chełm
 • powiat krasnostawski
 • Lublin
 • powiat zamojski
 • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Kościuszki 3 lok. 9 (I piętro)
22-300 Krasnystaw
Telefon: 794-097-189
E-mail: przemyslaw.matysiak@onet.pl