O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Tomasz Leńczuk

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB/Z/316


O KANCELARII

Tomasz Leńczuk – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2019 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Mec. Tomasz Leńczuk świadczy pomoc prawną w kilku organizacjach społecznych w Zamościu.

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej zarówno osób fizycznych, osób prawnych jak i podmiotów gospodarczych na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Obsługa prawna dotyczy w szczególności sporządzania oraz analizowania umów, redagowania pism procesowych (od pozwu i odpowiedzi na pozew, po apelację i kasację) sporządzania opinii prawnych oraz zastępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji i urzędami państwowymi. Na zlecenie klienta możliwe jest również przeprowadzenie kwerendy w archiwach państwowych w celu odnalezienia utraconych dokumentów.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat biłgorajski
 • powiat hrubieszowski
 • powiat krasnostawski
 • powiat tomaszowski
 • powiat zamojski
 • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Bazyliańska 3
Zamość
Telefon: 695 069 461
E-mail: t.len@vp.pl