O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Tomasz Lewczyk

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB/Z/277


O KANCELARII

Jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Prawnicze studia stacjonarne magisterskie ukończyłem w 2012 r. z wyróżnieniem przyznanym przez Radę Wydziału. W latach 2013-2015 odbyłem aplikację radcowską przy OIRP w Lublinie. W 2016 r. złożyłem ze skutkiem pozytywnym egzamin radcowski, w konsekwencji czego w maju tegoż roku uzyskałem wpis na listę radców prawnych w OIRP w Lublinie pod numerem LB/Z/277.

Własną działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Lewczyk prowadzę od lutego 2017 r.

Legitymuję się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu sądowych spraw cywilnych i gospodarczych. Zdobywałem je m.in. pracując jako radca prawny i kierownik działu prawnego spółek kapitałowych z siedzibą w Kielcach i Warszawie, prowadzący kilka tysięcy procesów sądowych i nadzorujący pracę zespołu radców prawnych, adwokatów i młodszych prawników. W trakcie aplikacji radcowskiej współpracowałem z kilkoma kancelariami radców prawnych oraz spółką z o.o. na terenie województwa lubelskiego. Początki mojej aktywności zawodowej sięgają jeszcze czasów studenckich, kiedy to odbywałem praktyki w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Biłgoraju oraz pracowałem w uniwersyteckiej poradni prawnej KUL.

Swoją praktykę zawodową łączę przede wszystkim z obszarem prawa:
– gospodarczego
– cywilnego (prawa zobowiązań – ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej tematyki odpowiedzialności odszkodowawczej oraz roszczeń konsumentów przeciwko towarzystwom ubezpieczeń na życie oraz bankom i instytucjom pożyczkowym, a także prawa rzeczowego i spadkowego),
– rodzinnego,
– pracy i ubezpieczeń społecznych,
– administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

W zależności od zapotrzebowania Klienta nie stronię jednak od innych dziedzin prawa, w tym od prawa karnego i wykroczeniowego.

Zapewniam klientom pomoc prawną w formie ustnych porad i konsultacji, pisemnych opinii prawnych, sporządzania pism przedsądowych (np. wezwań do zapłaty lub wezwań do usunięcia naruszeń prawa), przygotowywania pism procesowych (np. pozwów, wniosków, skarg, środków zaskarżenia) oraz reprezentacji przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej i innymi instytucjami na terenie całego kraju.

Naczelnymi wartościami, którymi pragnę kierować się w świadczeniu pomocy prawnej są uczciwość w relacjach z klientami i rzetelność w prowadzeniu ich spraw.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo finansowe i bankowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat biłgorajski
 • powiat janowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat zamojski
 • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres: Zagrody 68
23-450 Goraj
Telefon: 663 496 799
E-mail:
tlewczyk@gmail.com