O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Wioleta Puch

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1587


O KANCELARII

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną oraz świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych.

Kancelaria zapewnia reprezentację prawną zarówno przed sądami powszechnymi jak też przed organami administracji publicznej, instytucjami finansowymi, zakładami ubezpieczeń bądź innymi podmiotami i osobami prywatnymi. Kancelaria reprezentuje klientów w negocjacjach na etapie przedsądowym, zaś w razie sporu w postępowaniu sądowym. Kancelaria zapewnia również doradztwo prawne i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria służy klientom swoim czasem – w zależności od potrzeb – w uzgodnionym z klientem miejscu i w ustalonych indywidualnie godzinach. Pomoc prawna może być świadczona w sposób najbardziej dogodny dla klienta, w szczególności w siedzibie klienta, w innym miejscu wybranym przez klienta, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
  • Prawo cywilne
  • Prawo europejskie
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Prawo prywatne międzynarodowe

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

  • powiat lubelski
  • Lublin
  • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Turkusowa 26/9
20-572 Lublin
Telefon: +48604142002
E-mail: wioletapuch@kancelarie.net